KMO PORTEFEUILLE

Wat wordt verstaan onder de pijler OPLEIDING?

Onder opleiding verstaat men het onderricht gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige functioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming.

Hoeveel kan de subsidie bedragen en wie komt in aanmerking?

Sinds 1 april 2016 bedraagt de subsidie voor opleiding:
-40% voor kleine KMO’s (tot 50 werknemers) voor een totaal projectbedrag van €25.000/jaar -30% voor middelgrote KMO’s (50-250 werknemers) voor een totaal projectbedrag van €50,000/jaar

VOOR KMO’s en VRIJE BEROEPEN

U dient de voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • -een onderneming in de privé sector
  • -uw onderneming dient te voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest
  • -uw onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm (vzw’s zijn uitgesloten)

De subsidie is ten behoeve van vestigingen gelegen in het Vlaams Gewest.

Stappenplan aanvraag KMO-Portefeuille:

1. Wanneer u zich wenst aan te melden bij KMO-Portefeuille voor de aanvraag van de ondernemingsportefeuille, dient u over een federaal token of e-id te beschikken. Als u nog geen federaal token in uw bezit heeft, dan kunt u dit hier aanvragen. Hier kan u zich registreren met een gebruikersnaam en een passwoord. Na deze registratie ontvangt u een e-mail die u dient te beantwoorden om uw gebruikersnaam en uw paswoord te activeren. Vervolgens wordt uw token via post verstuurd. Dit kan maximaal twee dagen in beslag nemen. Heeft u reeds een federdaal token of e-id, dan kunt u zich registreren via www.kmo-portefeuille.be. Je kiest ‘KMO-portefeuille’. Je doet de registratie het best aan de hand van je ondernemingsnummer.

2.Je doet een projectaanvraag nadat het contract besproken en getekend is. Het erkenningsnummer van Compagnon de route onder de naam Mens Sana is DV.O214031 voor opleiding. Je aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. Indien je de aanvraag te laat doet, kan je project worden geweigerd. Als factuurvermelding schrijf je de naam van je opleiding|advies en de startdatum.

3.Compagon de route|Mens Sana keurt je projectaanvraag goed indien je in aanmerking komt. De hoofdactiviteit van je onderneming (zoals ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen via de nacebelcode) moet te maken hebben met de inhoud van de opleiding of adviestraject.

4.Wanneer Compagon de route|Mens Sana je opleidingsproject heeft goedgekeurd ontvang je een bevestigingsmail

5.Je wordt gevraagd om jouw aandeel (50%) te storten aan Edenred. Dit dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging van Compagnon de route|Mens Sana

6.De overheid stort vervolgens het resterende bedrag bij. Van zodra het geld in de portefeuille zit kan je de opdracht geven tot betaling van de factuur aan Mens Sana. Je dient dus nogmaals in te loggen in het systeem en uitdrukkelijk de opdracht tot betaling te geven.

7.Van zodra de betaling is verwerkt door Compagon de route|Mens sana ontvang je een geldige factuur.

8.Van zodra je de opleiding of adviesproject hebt afgerond, krijg je een erkend getuigschrift van deelname.