RouteBE-DENK JEZELF

Vanuit een holistische visie biedt Compagnon de route je drie krachtige Routes voor onderweg aan. Elke route kan 1 maal per jaar gevolgd worden via onze open kalender.

Een essentieel onderdeel in stress- en energiemanagement bestaat uit het opkuisen of transformeren van de oorzaken van stress. Op deze manier pak je het aan de wortels gaan. Via de klassieke weg worden symptomen meestal onderdrukt. Wat je onderdrukt dringt zich echter vroeg of laat op één of andere manier terug op. Als je stressbronnen transformeert, breng je evenwicht daar waar er onevenwicht is. De route Be-denk jezelf biedt je de sleutels tot het creëren van dit evenwicht en is opgebouwd rond drie grote thema’s:
1. ‘Een gezond lichaam in een gezonde geest’
‘’t Zit tussen je twee oren’ wordt er al eens gezegd. En ja, je mag gerust zijn: het zit inderdaad tussen je twee oren! Wat er tussen die twee oren gebeurt, is zeer bepalend op je leven en welzijn.

2. Overtuigingen als dé grootste stressbron
Ondanks alle kennis die we hebben, handelen de meeste mensen onbewust. We kunnen ons bewust zijn van heel wat zaken die ons stress bezorgen en dit aanpakken. Meestal volstaat dit echter niet. De meeste stressbronnen spelen zich namelijk op onderbewust niveau af. Wat ons op vandaag stress bezorgt, heeft zijn wortels in het verleden.

3. Niets heeft betekenis
Willen we onze overtuigingen veranderen, dan dienen we onze kijk op de realiteit te veranderen. Hierbij komen we tot de kern: door een andere betekenis aan situaties of ervaringen te geven, ontkracht je de impact van stressbronnen enorm. De betekenis die je geeft aan situaties komt voort vanuit de visie waarmee je in het leven staat.

Het grootste verschil tussen mensen is hoe zij omgaan met de dingen die gebeuren. De manier waarop we gebeurtenissen inwendig verwerken, is bepalend voor de impact ervan op onze mentale en fysieke gezondheid. Persoonlijke waarneming en interpretatie zijn dé sleutelfactoren voor je weerbaarheid onder druk. De impact van stress op jouw lichaam wordt bepaald door jouw reactie op de gebeurtenissen: jouw perceptie, jouw cognitieve beoordeling en jouw interpretatie. Het gaat dus niet over wat je overkomt, maar om wat je er mee doet. Deze vaardigheden zijn trainbaar! Het is van belang te beseffen dat je denken en de manier waarop je in en met jezelf spreekt een uiterst grote invloed hebben op je gevoel: je voelt jezelf naargelang wat je denkt.

  Via de route Be-denk jezelf nemen we je mee op weg van doemscenario naar droomscenario via volgende etappes:

 • Mentale weerbaarheid, een gezonde mentale respons op stress
 • Kracht en impact van gedachten
 • Kracht van en impact van taal
 • De barrière van overtuigingen en conditioneringen
 • Eigen bewuste en onbewuste overtuigingen en gedachten in kaart brengen
 • Hoe wordt je je eigen COACH?
 • Krachtige doelen | overtuigingen formuleren
 • Communiceren met je brein
 • Beperkende overtuigingen ombuigen in ondersteunende overtuigingen via een krachtig stappenplan

Resultaat: je bent terug vrij en creator van je eigen leven!

"Dankzij Barbele ga ik sinds kort allergievrij door het leven. Barbele liet me geloven in mijn eigen kracht en hielp me, zonder gebruik van medicatie, volledig af af van allergieën die ik reeds 12 jaar met me meedroeg. Ik ben haar eeuwig dankbaar voor de inzichten die ze me bijbracht, de beperkende overtuigingen die ze bloot wist te leggen en de tools die ze me heeft aangereikt om in het ‘nu’ te leven."

Eline Coppens

"Iedereen vraagt zich op een bepaald moment wel af wat de zin en het doel is van het leven. Wie ben ik, en wat is mijn rol in deze wereld. Deze routes geven hier geen antwoord op, maar scheppen het kader en het perspectief om zelf de antwoorden te vinden, of tenminste op weg te gaan. Dat is net het mooie, er wordt niks voorgekauwd, het doet je nadenken en geeft je de tools om aan de slag te gaan. "

Elke Cuvelier